Kako da podesim profil da je vidljiv odredjenoj grupi članova?

Ukoliko želite da Vaš profil bude vidljiv određenom delu članova, npr ne želite da Vas kontaktiraju muškarci, parovi ili TV/TS/CD osobe, onda pratite sledeća upustva:


Posetite sledeću stranicu: https://www.klubzaodrasle.com/users/matchmaker


U ovom primeru ćemo objasniti da smo MUŠKARAC i da nas zanimaju samo ŽENE.

Ovako stranica treba da izgleda:


Ukoliko ste muškarac a zanimaju vas samo žene, potrebno je da štriklirate ŽENE.

Zatim možemo da podesimo seksualnu orijentaciju, ali u ovom primeru ćemo preskočiti.


Kako ne bi limitirali žene iz određenog grada/države, ostavićemo opciju da su u pitanju sve žene na sajtu.


Gornja slika nam objašnjava da ko nije ŽENA neće moći da nam pošalje poruku ili da nam pošalje zahtev za prijateljstvo. U prevodu, svako ko je muškarac, par ili TV/TS/CD neće moći da nas kontaktira.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us