Kako da izmenim podatke na profilu

Potrebno je da posetite stranicu https://www.klubzaodrasle.com/users/edit i da izmenite profil. Imajte na umu da je za izmenu profila neophodno da budete VIP član.

U slučaju da želite da izmenite POL na profilu potrebno je da nam se obratite preko kontakt formulara sa zahtevom i objašnjenjem. POL je moguće promenuti jednom u 6 meseci.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us