Šta znaci prijava na nalog?

Znači da kršite pravila sajta. Kako ne bi gasili nalog za sitnice, svaki nalog ima pravo na 3 prijave (greške) koje može da napravi.

Koja pravila sam prekršio?

Molimo Vas da pročitate naša pravila sajta na adresi: https://www.klubzaodrasle.com/legal/terms

Dodatna pravila važe za svaku sekciju na sajtu:

https://www.klubzaodrasle.com/blogs/edit

https://www.klubzaodrasle.com/pictures/albums/edit

https://www.klubzaodrasle.com/videos/upload

Šta se dešava ako sakupim 3 prijave?

Vaš nalog će biti ugašen i blokiran. Nećete više moći koristiti sajt www.klubzaodrasle.com

Šta se dešava ako moj nalog u trenutku ima VIP Članstvo, hoćete li mi vratiti novac?

Zbog kršenja pravila sajta novac se ne vraća. Možete uvek pročitati našu politiku o povraćaj sredstava na adresi: https://www.klubzaodrasle.com/legal/refund

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us