Verifikacija naloga - koliko traje ?

Poslao sam sliku za verifikaciju naloga ali do sada jos nisam dobio odgovor od vas?

Potrebno je da sacekate 5 radnih dana da bi se vas nalog proverio i ustanovilo da li mozete biti verifikovani na sajtu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us