Verifikacija naloga / autentičnosti

Ako je vaš profil zaključan na sajtu, vaš profil možete verifikovati (ponovo otkljucati) i tako potvrditi svoju autentičnost slikajući se držeći papir sa sledećim informacijama:

- vaše korisničko ime

- datum slikanja

- naziv sajta: klub za odrasle

Da bi poslali zahtev administraciji sajta, gore u meniju se nalazi "kontaktirajte nas" . Kliknite i prikačite fotografiju uz zahtev/poruku za otključavanje naloga.

Primer kako to treba da izgleda:

Sajt zadrzava pravo da nakon primljenog zahteva nalog ne verifikuje (ponovo otkljuca) ili da zatrazi dodatnu proveru u video klipu, dokumenta (licna karta / pasos).

Ukoliko je vas profil PAR - obe osobe moraju biti na verifikacionoj fotografiji.


Profil nije blokiran

Ako vaš profil nije blokiran i imate pristup profilu i celokupnom sajtu, onda molimo vas da pratite ova upustva za verifikaciju profila: https://www.klubzaodrasle.com/site/verifikacija_naloga

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us