Iz koje države mogu da postanem VIP ČLAN

SMS Članstvo važi samo ako se nalazite u ovim državama:

- Srbija
- Bosna i Hercegovina
- Crna Gora

Prilikom slanja SMS-a morate se nalaziti u tim državama. Ne možete koristiti roming prilikom slanja SMS-a.

Plaćanjem karticom je omogućeno iz celog sveta.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us